Wydajność i bezpieczeństwo

Marka Norton Clipper może zaoferować najbezpieczniejsze i najbardziej wydajne urządzenia do przecinania, maszyny budowlane i materiały ścierne.

Bogaty wybór

W ramach asortymentu narzędzi Clipper oferujemy bogaty wybór artykułów podzielonych na trzy kategorie wydajności, dopasowanych do wymagań naszych klientów.

Rewelacyjna jakość

Marka Norton Clipper zrewolucjonizowała branżę budowlaną i konstrukcyjną dzięki wynalezieniu pierwszej na świecie tarczy diamentowej spawanej laserowo.

Przecinarki do podłoża - porady Clippera

Wybór ostrza i montowanie

Upewnij się, że specyfikacja diamentowego ostrza jest odpowiednia dla materiału, który zamierzasz ciąć oraz dla mocy urządzenia. Zanim zamontujesz na pile jakiekolwiek ostrze upewnij się, że jest ono wolne od jakichkolwiek zniszczeń, które mogły powstać podczas transportu lub ostatniego użycia.

Ostrze zawsze powinno być dobrze dopasowane do nasady oraz do trzpienia. Trzpień powinien przechodzić przez dziurę w ostrzu i wchodzić w kołnierz zabezpieczający. Nigdy nie wciskaj ostrza na nasadę siłą.

Pamiętaj o tym, że osłona ostrza musi być stosowana za każdym razem gdy przecinarka jest w użyciu. Zawsze używaj odpowiednio dobranego rozmiaru osłony, zależnie od rozmiaru używanego obecnie ostrza. Dla bezpieczeństwa operator urządzenia powinien zawsze mieć na sobie okulary ochronne oraz odpowiednie odzienie ochronne.

Konserwacja/obsługa oraz środki ostrożności

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) nakłada na pracodawców obowiązek upewnienia się, że ryzyko związane z wibiracjami jest zredukowane do minimum. Ustanawia ona również maksymalny limit wystawienia pracownika na wibracje.

Całkowite dzienne wystawienie

< 2,5m/s²

2,5m/s² < DE < 5m/s²

> 5m/s²

Akcja

Nie wymaga podjęcia akcji

Pracodawca powinien zmniejszyć lub wyeliminować wibracje

Pracownikowi nie wolno podejmować pracy

Za każdym razem gdy używasz nowych pasków sprawdź i ustaw ich napięcie po godzinie użytkowania. Złe ustawienie napięcia jest głównym powodem szybszego zużywania się pasków. Regularnie sprawdzaj filtr powietrza aby przedłużyć żywotność oraz wydajność silnika.

Podczas cięcia na mokro należy używać odpowiedniego chłodziwa. Jest ono wymagane aby zachować żywotność ostrzy oraz ich wydajność. Jeśli z jakiegoś powodu ostrze utknie w trakcie cięcia podnieś je i sprawdź zewnętrzną nasadę osłony oraz jej zakrętkę zanim ponownie uruchomisz silnik. Upewnij się też, że ostrze nie zostało uszkodzone. Powracając do cięcia zachowaj ostrożność i upewnij się, że ostrze jest ustawione w tym samym miejscu, w którym zakończyłeś poprzednie cięcie.

Bezpieczne korzystanie z przecinarki

Nigdy nie zostawiaj przecinarki z włączonym silnikiem bez nadzoru. Za każdym razem kiedy z niej nie korzystasz zabezpiecz przecinarkę przed stoczeniem się. Silnik każdorazowo powinien pracować na odpowiednich obrotach. Nigdy nie zmieniaj ustawień obrotów lub regulatora. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia natychmiast wyłącz silnik.

Metody cięcia betonu i asfaltu

Podczas cięcia nie steruj poprzez wywieranie nacisku na rączki przecinarki. Nie wciskaj ostrza w materiał na siłę poprzez zbyt szybkie opuszczanie go lub poprzez zwiększanie prędkości piły.

Ostrza o większej średnicy, 450mm i więcej, powinny być używane podczas cięcia stopniowego, na głębokości od 5cm do 8cm, na niewielkich odległościach, których pokonanie zajmuje od 15 do 20 minut. Metoda ta pozwala na zredukowanie czasu cięcia nawet o 30% .

Dla głębszych cięć (powyżej 20cm) zaleca się wykonanie pierwszych cięć z ostrzem diamentowym o małej średnicy (większej lub równej 450mm). Następnie można użyć ostrza o większej średnicy do wykonania ostatnich, głębokich cięć. Takie postępowanie pozwala na przedłużenie żywotności najdroższych ostrzy.

Metody cięcia świeżego betonu

Świeżo wylany beton nacina się aby kontrolować pęknięcia dużych betonowych stropów. Pierwsze nacięcia należy wykonać w ciągu 24 godzin, na głębokości sięgającej od ⅓ do ¼ grubości betonu. Najlepiej wykorzystać do tego ostrza o średnicy 300mm lub 350mm i szerokości 3mm lub 4mm.

Po wykonaniu pierwszych nacięć złącza mogą wymagać dodatkowego ich poszerzenia pod pręty podtrzymujące i/lub szpachlówkę. Do wykonania poszerzenia najlepiej wykorzystać ostrze o średnicy 300mm lub 350mm o szerokości do 10mm. Aby wyfazować brzegi styków użyteczne może być ostrze skośne z trójkątnymi segmentami.